Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Privatūs interesai

DOVANĄ PRIIMTI AR MANDAGIAI ATSISAKYTI – PATARIA VTEK

PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMAS NUO 2020-01-01

Teisės aktai:

Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas

Vyriausios tarnybinės etikos komisijos 2019 m. gruodžio 4 d. sprendimo Nr. KS-325 ,,Dėl Vyriausios tarnybinės etikos komisijos 2012 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. KS-84 „Dėl Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisyklių bei privačių interesų deklaracijos formos ID001 patvirtinimo“ pakeitimo“

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2019 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. KS-270 ,,Dėl Privačius interesus deklaruojančio asmens pareikšto nusišalinimo nepriėmimo kriterijų patvirtinimo“

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2019 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. KS-268 ,,Dėl Rekomendacijos dėl savivaldybės mero ir savivaldybės tarybos narių nusišalinimo tvarkos patvirtinimo“

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2019 m. spalio 30 d. sprendimas Nr. KS-261 ,,Dėl Duomenų apie deklaruojančiųjų asmenų nepriimtus nusišalinimus pateikimo Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo“

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. KS-339 ,,Dėl Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto vadovų, pirkimo komisijos narių, asmenų, perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto vadovo paskirtų atlikti supaprastintus pirkimus, pirkimų procedūrose dalyvaujančių ekspertų ir pirkimų iniciatorių nusišalinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. KS-340 ,,Dėl pirkimuose kylančių interesų konfliktų nustatymo gairių patvirtinimo“

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2019 m. lapkričio 13 d. sprendimas Nr. KS-291 ,,Dėl Rekomendacijos dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi kontrolės vykdymo“

Savivaldybės teisės aktai:

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr. A-512 ,,Dėl Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, bei reprezentacinių dovanų vertinimo ir saugojimo Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 12 d. įsakymas Nr. A-720 „Dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų vykdymo ir kontrolės Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje aprašo patvirtinimo“

Šiaulių rajono savivaldybės mero 2016 m. kovo 29 d. potvarkis Nr. M-22 „Dėl Pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašo patvirtinimo“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. A-478 ,,Dėl Pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašo patvirtinimo“


Asmuo, paskirtas vykdyti Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi priežiūrą ir kontrolę, interesų konfliktų prevenciją, asmenų konsultavimą privačių interesų deklaravimo klausimais

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė

Eugenija Kančauskaitė

310 kab.

(8 41)  59 66 43

eugenija.kancauskaite@siauliuraj.lt

INFORMACIJA APIE ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE
VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ
NUSIŠALINIMO IR NUŠALINIMO ATVEJUS

2020 m. spalio mėn. 
2020 m. rugsėjo 8 d.
2020 m. rugsėjo 2 d.
2020 m. rugpjūčio mėn.
2020 m. liepos 7 d.
2020 m. birželio 2 d.
2020 m. gegužės 26 d.
2020 m. balandžio mėn. I dalis,  II dalis
2020 m. kovo mėn.
2020 m. vasario mėn.
2020 m. sausio mėn.
2019 m. gruodžio mėn.
2019 m. lapkričio mėn.
2019 m. spalio mėn.
2019 m. rugpjūčio – rugsėjo mėn.
2019 m. birželio – liepos mėn.
2019 m. gegužės mėn.
2019 m. balandžio mėn.
2019 m. kovo mėn.
2019 m. vasario mėn.
2019 m. sausio mėn.
2018 m. gruodžio mėn.
2018 m. rugpjūčio – rugsėjo – spalio mėn.
2018 m. birželio - liepos mėn.
2018 m. gegužės mėn.
2018 m. balandžio mėn.
2018 m. kovo mėn.
2018 m. vasario mėn.
2017 m. gruodžio mėn.
2016 m. gruodžio mėn.
2016 m. lapkričio mėn.
2016 m. spalio mėn.

2016 m. rugpjūčio – rugsėjo mėn.

2016 m. gegužės mėn.

2016 m. kovo mėn.

 

Informacija atnaujinta 2020-10-16 10:40