Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Skelbimai

GYVENTOJAI KVIEČIAMI TEIKTI PRAŠYMUS DĖL INDIVIDUALIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ ARBA NUOTEKŲ KAUPIMO REZERVUARŲ ĮSIGIJIMO IR ĮRENGIMO DALINIO KOMPENSAVIMO

2022-06-29 Dalintis

Šiaulių rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Individualių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų kaupimo rezervuarų įsigijimo ir įrengimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T-138 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės individualių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų kaupimo rezervuarų įsigijimo ir įrengimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, skelbia kvietimą teikti prašymus dėl individualių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų kaupimo rezervuarų įsigijimo ir įrengimo dalinio kompensavimo.

Kompensuojamos išlaidos, patirtos per 12 mėnesių iki einamųjų metų kvietimo teikti prašymus paskelbimo savivaldybės interneto svetainėje www.siauliuraj.lt dienos.

Kompensuojama (apmokama) 50 proc. patirtų išlaidų, tačiau ne daugiau kaip 1000 eurų, išskyrus daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo valdytojams, kuriems kompensacijos dydis nustatomas atskiru Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

Prašymus gali teikti:

 • vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų savininkai, savo gyvenamąją vietą deklaravę Šiaulių rajono;
 • daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų valdytojai, savo gyvenamąją vietą deklaravę Šiaulių rajono savivaldybėje.

Prašymai nuo liepos 1 d. iki rugsėjo 30 d. gali būti teikiami:

 • tiesiogiai, adresu Vilniaus g. 263, Šiauliai (I aukštas, informacinis langelis);
 • elektroniniu paštu, adresu prim@siauliuraj.lt

Su Prašymu pateikiami dokumentai:

 • statybą leidžiantis dokumentas (nuotekų valymo įrenginiams ar kaupimo rezervuarams);
 • eksploatacinių savybių deklaraciją;
 • objekto perdavimo naudoti aktas (įsirengus nuotekų valymo įrenginius), sutartis su nuotekų vežėju (įsirengus nuotekų kaupimo rezervuarus);
 • Pareiškėjo vardu išrašyti medžiagų, įrenginių įsigijimo, statybos darbų atlikimo ir kitas išlaidas pagrindžiantys dokumentai (PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros) ir išlaidų apmokėjimą įrodantys dokumentai (banko arba kitos kredito įstaigos sąskaitos išrašai, kasos kvitai ir kt.).

Prašymų pirmumo vertinimo kriterijai:

 • daugiabučiai gyvenamieji namai: vartotojų skaičius (daugiabučiame name deklaruotų gyventojų skaičius) ir butų skaičius name;
 • daugiavaikės šeimos;
 • vartotojų skaičius (būste deklaruoti gyventojai);
 • prašymo pateikimo data.

Su prašymų teikimo, vertinimo ir lėšų skyrimo už individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių ir nuotekų kaupimo rezervuarų įsigijimo ir įrengimo dalinio kompensavimo tvarka detaliau galite susipažinti paspaudę šią nuorodą DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INDIVIDUALIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ ARBA NUOTEKŲ KAUPIMO REZERVUARŲ ĮSIGIJIMO IR ĮRENGIMO DALINIO KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“

Dėl papildomos informacijos prašymų teikimo klausimais prašome kreiptis į Turto valdymo skyrių, vyriausioji specialistė Aušra Poviliūnaitė – Petrauskė

tel. nr. +3706 59 26065, el. paštu ausra.poviliunaite@siauliuraj.lt 

 

Informacija atnaujinta 2022-06-30 13:39