Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Skelbimai

INFORMUOJAME APIE PAKARTOTINĮ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO SPRENDINIŲ VIEŠINIMĄ

2021-06-10 Dalintis

Informuojame, kad Šiaulių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendiniai patikslinti pagal nuo 2021 01 01 įsigaliojusio Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo nuostatas ir teikiami visuomenei susipažinti.

ŠIAULIŲ  RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Planavimo organizatorius: Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 263, LT-76337 Šiauliai, Tel. (8 41) 59 66 42, el.p. prim@siauliuraj.lt, interneto svetainė: www.siauliuraj.lt.

Plano rengėjas: UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4-108, LT-08224 Vilnius, Projekto vadovė – Giedrė Ratkutė Skačkauskienė, tel. 8 698 79972, el. p. g.ratkute@cityform.lt.

Planavimo pagrindas – Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 4 d. sprendimas Nr. T-247 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo“.

Planavimo tikslai: Vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos 2013-2016 metų ataskaitos išvadomis, ekonominės, socialinės bei demografinės raidos tendencijomis bei pasikeitusiu teritorijų planavimo teisiniu reguliavimu, parengti Šiaulių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimą, planuojant sprendinius ne trumpesniam kaip 10-ies metų laikotarpiui; Patikslinti gyvenamųjų vietovių, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros vystymo ir įgyvendinimo gaires, patikslinti esamas ir nustatyti naujas plėtrai reikalingas teritorijas, esamoms nustatyti apribojimus; Numatyti ir patikslinti teritorijas pramonės ir sandėliavimo objektų statybai; Numatyti naujas potencialių vėjo jėgainių statybos teritorijas; Numatyti priemones, užtikrinančias gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą; Nustatyti prioritetines teritorijų funkcines zonas ir jų pagrindines žemės naudojimo paskirtis, o reikalui esant, tiksliai įvardinti arba pakeisti esamus veiklos plėtojimo ir apribojimų reikalavimus, žemės sklypų naudojimo būdą; Numatyti teritorijas visuomenės poreikiams reikalingų objektų plėtrai ir į bendrąjį planą integruoti teritorijas, kurios jau patvirtintos reikalingomis visuomenės poreikiams; Sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamas kokybės gyvenimo sąlygas; Numatyti teritorijas prekybos centrų statybai; Integruoti paengtus ir patvirtintus bendruosius planus Šiaulių rajone; Suderinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybės ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų ir galimybių; Peržiūrėti, įvertinti ir pagal poreikį integruoti Specialiojo teritorijų planavimo dokumentus į bendrąjį planą.

Susipažinti su visa darbų programa bei kitais dokmentais galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr.K-RJ-91-18-464).

Viešas supažindinimas. Susipažinti su parengtais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais galima Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir paveldosaugos skyriuje, Vilniaus g. 263, LT-76337 Šiauliai, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje – www.tpdris.lt (TPD Nr. Nr.K-RJ-91-18-464) nuo 2021 06 21 iki 2021 07 21. Vieša ekspozicija vyks Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir paveldosaugos skyriuje, Vilniaus g. 263, LT-76337 Šiauliai, nuo 2021 06 28 iki 2021 07 21 (susitarti prieš atvykstant iš anksto). Viešas svarstymas (susirinkimas) dėl parengto teritorijų planavimo dokumento įvyks 2021 07 22, 15:00 val. internetinės vaizdo transliacijos būdu:

Internetinė viešo svarstymo prieiga:

https://us02web.zoom.us/j/87803413094?pwd=WEtHK0llaWZmTWtmTnhPUlVqRmlGUT09

Susirinkimo identifikacinis numeris (Meeting ID): 878 0341 3094

Slaptažodis (Passcode): 1

Išsamesnė informacija teikiama Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir paveldosaugos skyriuje, Vilniaus g. 263, LT-76337 Šiauliai, Kontaktiniai asmenys: Vilija Vaičekauskienė tel. (8 41)  596649, el. p. vilija.vaicekauskiene@siauliuraj.lt, Jovita Rūkienė tel. (8 41)  500016, el. p. jovita.rukiene@siauliuraj.lt

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

 

Architektūros ir paveldosaugos skyriaus informacija

Informacija atnaujinta 2021-06-10 11:15