Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Skelbimai

KVIETIMAS DELEGUOTI ATSTOVUS Į ŠIAULIŲ RAJONO BENDRUOMENĖS SVEIKATINIMO INICIATYVŲ SKATINIMO PARAIŠKŲ VERTINIMO KOMISIJĄ

2021-05-06 Dalintis

Vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-80 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“, kviečiame Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybines organizacijas ir kitus juridinius asmenis (toliau- Organizacijos) deleguoti po vieną atstovą dvejų metų kadencijai į Šiaulių rajono bendruomenės sveikatinimo iniciatyvų skatinimo paraiškų vertinimo komisiją (toliau – Komisija), kuri bus sudaryta iš 5 narių: dviejų Organizacijų atstovų ir trijų Savivaldybės administracijos darbuotojų.

  • Siūlymą teikti raštu Šiaulių rajono savivaldybės administracijai raštu/el. paštu prim@siauliuraj.lt
  • Siūlyme nurodyti kandidato vardą, pavardę, kontaktinę informaciją (taip patvirtinant siūlomo kandidato sutikimą dalyvauti atrankoje į Komisiją)
  • Siūlymą prašome teikti iki 2021 m. gegužės 19 d.

Šiaulių rajono savivaldybės administracija dėl 2 (dviejų) Organizacijos atstovų, kuriuos paprasta balsų dauguma atviro balsavimo būdu atrinks Organizacijos atstovai, organizuos susirinkimą (jei kandidatų į Komisiją sąraše bus 3 ir daugiau kandidatų).

Atrinktais į Komisiją bus laikomi tie kandidatai, kurie surinks daugiausia Organizacijos atstovų balsavimo teisę turinčių balsų. Vienas Organizacijos atstovas susirinkime turės 1 balso teisę.

 

Savivaldybės gydytojas

Informacija atnaujinta 2021-05-06 14:10