Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Skelbimai

DĖL ASMENŲ, ATVYKUSIŲ IŠ PAVEIKTŲ ŠALIŲ, PAPILDOMOS INFORMACIJOS

2020-07-28 Dalintis

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC)  Šiaulių departamentas 2020-07-15 raštu Nr. (6-13 16.1.1 E)2-40289 „Dėl asmenų, atvykusių iš paveiktų šalių" teikė informaciją dėl teisės aktų ir rekomendacijų, susijusių su iš paveiktų teritorijų atvykusių/ grįžusių asmenų izoliavimu, išaiškinimu. Teikiame papildomą informaciją.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimu Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių, atvykusių iš trečiųjų šalių, izoliavimo ir tyrimų dėl COVID – 19 (koronaviruso infekcijos) atlikimo" užsieniečiams, atvykusiems ne iš Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos Konfederacijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės privaloma 14 dienų izoliacija (pridedama). Sprendime numatytos nuostatos dėl minėtų asmenų izoliacijos, registracijos, laboratorinių tyrimų atlikimo.

Izoliavimo tvarką reglamentuoja Sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymas Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo".  Pažymėtina, kad vadovaujantis Taisyklių 8.4., 8.6. ir 8.7. papunkčiuose numatytomis nuostatomis, NVSC, įvertinęs įzoliuoto asmens prašymą, gali priimti sprendimą dėl leidimo palikti izoliavimo vietą suteikimo (https://nvsc.lrv.lt/lt/visuomenei/leid-pal). Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad panaikinta Taisyklių nuostata, kuri leisdavo asmenims, grįžusiems iš užsienio, išeiti pasivaikščioti į lauką nutolstant ne toliau kaip 1 km nuo izoliavimo vietos.

Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Savivaldybės gydytoja Inga Rimgailienė

Informacija atnaujinta 2020-07-28 10:58