Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Skelbimai

DĖL ATVYKSTANČIŲ IR IŠVYKSTANČIŲ ASMENŲ KONTROLĖS

2020-03-23 Dalintis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

SPRENDIMAS

DĖL ATVYKSTANČIŲ IR IŠVYKSTANČIŲ ASMENŲ KONTROLĖS

2020 m. kovo 20 d. Nr. V-471

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 8 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. vasario 27 d. potvarkiu Nr. 43 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 3.1.1, 3.1.4, 3.1.5 papunkčius ir 4 punktą bei atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2020 m. kovo 19 d. raštą Nr. 1D-1425 „Dėl būtinų karantino priemonių nustatymo“, į Pasaulio sveikatos organizacijos ir Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro rekomendacijas n u s p r e n d ž i u:

Pavesti Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos:

 1. užtikrinti atvykstančių į Lietuvos Respubliką ir išvykstančių iš Lietuvos Respublikos asmenų kontrolę;
 2. užtikrinti, kad kiekvienas užsienietis, kuris pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimą Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ turi teisę atvykti į Lietuvos Respubliką ir kuriam pagal minėtą nutarimą privaloma 14 dienų izoliacija, būtų rašytinai supažindinamas su reikalavimu dėl privalomos 14 dienų izoliacijos pagal šio sprendimo priede nustatytą formą ir šios užpildytos formos būtų perduotos NVSC.

Sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                                                    Aurelijus Veryga

 

                                                                     Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro –

                                                                   valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės

                                                                               operacijų vadovo 2020 m. kovo 20 d. sprendimo Nr. V-471

             priedas  (DOCX)

(Asmenų supažindinimo dėl privalomos 14 dienų izoliacijos forma)

DĖL PRIVALOMO IZOLIAVIMOSI LAIKOTARPIO

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 3.1.5 papunkčiu, Jūs privalote 14 dienų izoliuotis namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje laikydamiesi šių principų ir sąlygų:

 • Nepalikite izoliavimosi vietos be sveikatos priežiūros specialisto leidimo.
 • Visą izoliavimo laiką nepriimkite svečių / lankytojų.
 • Nesilankykite viešose vietose, pvz., mokykloje, darbe, masinio susibūrimo vietose ir kt.
 • Venkite tiesioginio sąlyčio (tiesioginio fizinio kontakto, buvimo mažesniu nei 2 metrų atstumu ilgiau nei 15 min.)su kitais asmenimis. Perduodant maistą ar kitais atvejais, kai sąlytis neišvengiamas, reikia būti su medicinine kauke ir turi būti laikomasi bent 2 metrų atstumo, bendraujama trumpiau nei 15 min.
 • Maistu ir kitomis būtinomis priemonėmispasirūpinkite nuotoliniu būdu – paprašykite draugų arba giminaičių ar kreipkitės į būtinų priemonių ar maisto produktų pristatymo paslaugas teikiančias įmones, nesant tokios galimybės, šias paslaugas turėtų suteikti savivaldybės teritorijoje socialines paslaugas teikiančios įstaigos.
 • Laikykitėssveikatos priežiūros specialisto nurodymų.
 • Jeigu reikia pratęsti vaistų receptą, kreipkitės į savo šeimos gydytoją nuotoliniu būdu.
 • Jei buvote suplanavęs vizitus pas gydytojus specialistus, odontologą, pakeiskite vizito datą į vėlesnę.
 • Kasdien matuokitės kūno temperatūrą ir stebėkite savo sveikatą, praneškite jums skambinančiam visuomenės sveikatos specialistui apie atsiradusius sveikatos pokyčius (atsiradus kosuliui, dusuliui, pasunkėjusiam kvėpavimui*). Atsiradus ūmios kvėpavimo takų infekcijos simptomams (staigiai prasidėjęs bent vienas iš šių simptomų: karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas), kreipkitės į Bendrąjį pagalbos centrą telefono numeriu 112 arba 1808.

Būtinosios izoliavimo namuose ar kitose gyvenamosiose patalpose sąlygos:

 • Asmuo turi būti izoliuotas atskirame, gerai vėdinamame kambaryje (t. y. su atidaromais langais ir atveriamomis durimis), jei tai neįmanoma, šeimos nariai (jeigu jie nėra turėję sąlyčio) turėtų išlaikyti bent 2 metrų atstumą nuo sąlytį turėjusio asmens (pvz., miegoti atskiroje lovoje).

Būtina užtikrinti šiuos aplinkos ir asmens higienos reikalavimus:

 • Nėra būtinybės namuose dėvėti kaukės, jei nejaučiate ligos simptomų. Medicininę kaukę užsidėkite tuo atveju, jei pasireiškė kvėpavimo takų infekcijos simptomai, pvz., kosulys, čiaudulys, ir jūs turite vykti greitosios medicinos pagalbos automobiliu į ligoninę.
 • Plaukite rankas su muilu ir vandeniu. Nesant galimybės rankų nusiplauti, gali būti naudojamos alkoholinės rankų dezinfekavimo priemonės (rankų alkoholiniai antiseptikai). Rankas būtina plauti prieš maisto ruošą ir po jos, prieš valgant, pasinaudojus tualetu ir kai rankos yra akivaizdžiai nešvarios.
 • Laikykitės kosėjimo-čiaudėjimo etiketo – užsidenkite burną ir nosį servetėle, kai kosėjate ar čiaudite, ir išmeskite panaudotą servetėlę į šiukšliadėžę. Jei servetėlės neturite, tai kosėdami ar čiaudėdami uždenkite burną alkūne, o ne delnu.
 • Ne mažiau, kaip 2–3 kartus per dieną vėdinkite patalpas (10 min. plačiai atverkite langus arba keletą minučių padaryti patalpose skersvėjį. Taip vėdinant patalpas jose neturi būti žmonių).
 • Kasdien valykite dažnai naudojamus paviršius kambaryje, pvz., naktinius stalelius, lovų rėmus ir kitus miegamojo baldus. Valykite įprastu muilu ar įprastiniais valikliais.
 • Naudokite atskirą patalynę, valgymo įrankius ir kt.
 • Drabužius skalbkite su įprastinėmis skalbimo priemonėmis 60–90°C temperatūroje.
 • Indus plaukite karštu vandeniu ir įprastiniais plovikliais arba naudokitės indaplove.

Jei nesilaikysite šio privalomo reikalavimo, Jūs būsite traukiamas administracinėn arba baudžiamojon atsakomybėn.

Izoliavimosi vietos adresas:_________________________________________________________

(nurodykite tikslų adresą, kuriuo pasirenkate būti visą izoliavimosi laikotarpį)

________________________________________________________________________________

Kontaktiniai duomenys, kuriais būsiu pasiekiamas bet kuriuo metu:

_______________________________________________________________________________

(el. pašto adresas, telefono numeris)

Jei per 14 dienų neišsivysto ligos simptomų, Jūs galite grįžti į įprastą gyvenimo režimą.

Aš,____________________________________________________________________________,

(įrašyti vardą ir pavardę)

patvirtinu, kad perskaičiau ir suprantu pateiktus reikalavimus ir sutinku izoliuotis ir vykdyti nustatytus reikalavimus.

________________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, parašas, data)

_____________________________

Informacija atnaujinta 2020-03-23 17:34