Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Skelbimai

KVIETIMAS DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į ŠIAULIŲ RAJONO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBĄ

2021-09-09 Dalintis

Kviečiame Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje veiklą vykdančias nevyriausybines organizacijas (toliau – NVO) deleguoti po kandidatą dvejų metų kadencijai į Šiaulių rajono nevyriausybinių organizacijų tarybą (toliau – Savivaldybės NVO taryba)|, kuri bus sudaroma iš 10 narių, laikantis šio principo: ne daugiau kaip ½ – Šiaulių rajono savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovų ir ne mažiau kaip ½ –nevyriausybinių organizacijų atstovų.

Pagrindinė informacija:

 • Viena nevyriausybinė organizacija siūlo vieną kandidatą.
 • Siūlymas teikiamas Šiaulių rajono savivaldybės administracijai raštu elektroniniu paštu prim@siauliuraj.lt
 • Siūlyme būtina nurodyti kandidato vardą, pavardę, kontaktinę informaciją (el. paštą, tel. Nr.) (taip patvirtinant siūlomo kandidato sutikimą dalyvauti atrankoje į Savivaldybės NVO tarybą).
 • Siūlymą teikti iki 2021 m. rugsėjo 24 d. 15.45 val.
 • Šiaulių rajono savivaldybės teritorijos nevyriausybinių organizacijų atstovų susirinkimą dėl kandidatų atrankos į Savivaldybės NVO tarybą (toliau – Susirinkimas) organizuos Šiaulių rajono savivaldybės administracija didžiojoje salėje, adresu Vilniaus g. 263, Šiauliai (karantino atveju - ZOOM sistemoje).
 • Apie Susirinkimo datą, laiką / ZOOM prisijungimą Šiaulių rajono savivaldybės administracija informuos atskiru pranešimu, Susirinkimo dalyvių registracija bus vykdoma el. paštu eigirdiene@siauliuraj.lt

Kita informacija:

 • Susirinkime nevyriausybinei organizacijai vieno balso teise atstovaus jos pirmininkas ar raštu jo įgaliotas kitas šios nevyriausybinės organizacijos narys.
 • Susirinkimo pirmininką paprasta balsų dauguma atviro balsavimo būdu išrinks Susirinkime dalyvaujantys nevyriausybinių organizacijų atstovai.
 • Susirinkimo sekretoriaus funkcijas atliks Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Irena Eigirdienė.
 • Susirinkime dalyvaujantys nevyriausybinių organizacijų atstovai paprasta balsų dauguma atviro balsavimo būdu į Savivaldybės NVO tarybą atrinks 5 (penkis) nevyriausybinių organizacijų atstovus.
 • Atrinktais į Savivaldybės NVO tarybą bus laikomi tie kandidatai, kurie surinks daugiausia nevyriausybinių organizacijų balsavimo teisę turinčių Susirinkimo dalyvių balsų.
 • Susirinkimo rezultatai bus įforminami protokolu, kurį pasirašys Susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Susirinkimo protokolas bus registruojamas Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriuje.
 • Neįvykus nevyriausybinių organizacijų atstovų atrankai į Savivaldybės NVO tarybą, pakartotinis Kvietimas bus skelbiamas ne vėliau kaip po 10 (dešimt) darbo dienų.
 • Atstovų į Savivaldybės NVO tarybą sąrašas bus teikiamas patvirtinimui Šiaulių rajono savivaldybės tarybai (planuojama 2021 m. spalio 12 d. posėdžiui.

Ekonomikos ir verslo plėtros skyrius

Informacija atnaujinta 2021-09-10 13:09