Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Skelbimai

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ KVIEČIA TEIKTI SIŪLYMUS DĖL ŠIAULIŲ RAJONO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO

2021-09-06 Dalintis

Siūlymus dėl Garbės piliečio vardo suteikimo gali teikti Savivaldybės tarybos nariai, nevyriausybinės organizacijos, vietos bendruomenės, iniciatyvinės piliečių grupės, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai (seniūnijos), Šiaulių rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos.

 • Garbės piliečio vardas suteikiamas:
 • Lietuvos ir užsienio valstybių piliečiams už ypatingus nuopelnus Šiaulių rajonui ir Lietuvos Respublikai;
 • už nuopelnus kultūros, mokslo ir švietimo, verslo ir gamybos, sveikatos ir socialinės apsaugos, sporto, ūkio, visuomeninės veiklos, viešojo administravimo ir kitose srityse;
 • už nuopelnus įtvirtinant Šiaulių rajono savivaldą, įgyvendinant pilietines iniciatyvas ir kuriant Šiaulių rajono įvaizdį;
 • už reikšmingus darbus Šiaulių rajono bendruomenės labui.
 • Siūlymų pateikimo tvarka ir sąlygos:
 • Siūlymas asmeniui suteikti Garbės piliečio vardą pateikiamas Šiaulių rajono garbės piliečio vardo suteikimo komisijai. Kartu su siūlymu turi būti pateikta informacija apie siūlomą kandidatą:
 • gyvenimo aprašymas;
 • darbų ir nuopelnų rajonui aprašymas;
 • ne mažiau kaip dvi rekomendacijos arba įmonės, įstaigos, organizacijos susirinkimo protokolo kopija (išrašas);
 • kandidato sutikimas raštu, kad jis sutinka būti siūlomas Garbės piliečio vardui suteikti;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO NUOSTATAI

Siūlymai iki 2021 m. lapkričio 19 d. priimami arba gali būti siunčiami elektroniniu paštu:

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriuje (Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai, 309 a.) kontaktinis asmuo: vedėja Ersida Medžiūnienė tel. (8-41)  59 66 46, el. p. ersida.medziuniene@siauliuraj.lt.

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriuje (Ventos g. 11A, 81157 Kuršėnai) kontaktinis asmuo: vyr. specialistė Vitolda Dovidauskienė, tel. (8-41) 52 36 95, el. p. vitolda.dovidauskiene@siauliuraj.lt.

Informacija pasiteiravimui:

Kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus tel. (8-41) 52 36 96, el. p. tomas.vaitkus@siauliuraj.lt;

vyr. specialistė Vitolda Dovidauskienė, tel. (8-41) 52 36 95, el. p. vitolda.dovidauskiene@siauliuraj.lt.

Informacija atnaujinta 2021-09-06 15:38