Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Skelbimai

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO POTVARKIS „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO“

2021-02-17 Dalintis

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

POSĖDŽIO SUŠAUKIMO

2021 m. vasario   17 d. Nr. M-8

Šiauliai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir Šiaulių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-149 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 271, 139.1 punktais:

  1. S u š a u k i u Šiaulių rajono savivaldybės tarybos posėdį 2021 m. vasario 23 d. 10.00 val. nuotoliniu būdu.
  2. T e i k i u Savivaldybės tarybai svarstyti šiuos klausimus:

2.1. Dėl 2021 metų Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-52).

2.2. Dėl pritarimo pasirašyti bendradarbiavimo sutartį dėl mokinių priėmimo (sprendimo projektas Nr. TSP-41).

2.3. Dėl Šiaulių r. Meškuičių gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-39).

2.4. Dėl Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-31).

2.5. Dėl Šiaulių r. Šakynos mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-34).

2.6. Dėl Šiaulių r. Voveriškių mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-36).

2.7. Dėl Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-28).

2.8. Dėl Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Eglutė“ 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-22).

2.9. Dėl Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Nykštukas“ 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-30).

2.10. Dėl Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-23).

2.11. Dėl Šiaulių r. Kuršėnų kūrybos namų 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-24).

2.12. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centro 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-26).

2.13. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-149 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-42).

2.14. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės aglomeracijose esančių pagrindinių kelių ruožų, pagrindinių geležinkelio kelių ruožų ir oro uostų strateginių triukšmo žemėlapių patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-20).

2.15. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-61 „Dėl biudžetinių įstaigų, kurių savininkė yra Šiaulių rajono savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-33).

2.16. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 15 d. sprendimo Nr. T-312 ,,Dėl Seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-45).

2.17. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T-363 „Dėl Strateginio planavimo Šiaulių rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-27).

2.18. Dėl Savivaldybės žemės patikėtinio sutikimo dėl teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nustatymo išdavimo ir savivaldybės žemės patikėtinio patiriamų nuostolių dydžio apskaičiavimo ir atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-51).

2.19. Dėl Kompensacijų dėl nuostolių, patiriamų dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo nustatytose specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, kai šie nuostoliai mokami iš savivaldybės valdomų juridinių asmenų lėšų, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodikos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-50).

2.20. Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Šiaulių rajono savivaldybėje, Ginkūnų seniūnijoje, Šapnagių kaime (sprendimo projektas Nr. TSP-21).

2.21. Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Šiaulių rajono savivaldybėje, Šiaulių kaimiškojoje seniūnijoje, Toliočių kaime (sprendimo projektas Nr. TSP-38).

2.22. Dėl pritarimo dalyvauti viešosios įstaigos Kuršėnų ligoninės rengiamame projekte ir dalinio finansavimo skyrimo (sprendimo projektas Nr. TSP-47).

2.23. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-44).

2.24. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių vykdymo sąmatos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-48).

2.25. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 12 d. sprendimo Nr. T-297 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės gyventojų sumokėtos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  (sprendimo projektas Nr. TSP-54).

2.26. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 7 d. sprendimo Nr. T-253 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės nuomojamo ilgalaikio materialiojo turto sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-25).

2.27. Dėl leidimo išnuomoti patalpas ne konkurso būdu (sprendimo projektas Nr. TSP-32).

2.28. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-74 ,,Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-43).

2.29. Dėl Astijaus Jasaičio gintaro dirbinių įmonės „Napoleonas“ atleidimo nuo nuomos mokesčio (sprendimo projektas Nr. TSP-35).

2.30. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ ataskaitinio 2019–2020 metų laikotarpio faktiškai įvykdytų papildomų investicijų sąrašo ir investicijų plano 2021 metams suderinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-55).

2.31. Dėl Savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine kriterijų ir Šiaulių rajono savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine tvarkos aprašo patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-53).

2.32. Dėl uždarosios akcinės bendrovės Kuršėnų autobusų parko atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio (sprendimo projektas Nr. TSP-29).

2.33. Dėl Tomo Tamoševičiaus įmonės atleidimo nuo nuomos mokesčio (sprendimo projektas Nr. TSP-37).

2.34. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Smakų smakas“ atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio (sprendimo projektas Nr. TSP-40).

2.35. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-13 „Dėl teikiamų mokamų paslaugų kainų patvirtinimo Šiaulių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-46).

2.36. Dėl patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai „Šakynos bendruomenė“ (sprendimo projektas Nr. TSP-49).

2.37. Kiti klausimai, informacija.

 

Savivaldybės meras                                                                                                                                                     Antanas Bezaras

Informacija atnaujinta 2021-02-17 14:39