Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Skelbimai

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO POTVARKIS DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO

2022-06-29 Dalintis

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

POSĖDŽIO SUŠAUKIMO

2022 m. birželio  28 d. Nr. M-47

Šiauliai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 20 straipsnio 4 dalimi ir Šiaulių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-149 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 158  punktu:

  1. S u š a u k i u Šiaulių rajono savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės taryba) posėdį 2022 m. liepos 5 d. 10.00 val. Savivaldybės tarybos posėdžių salėje (Vilniaus g. 263, Šiauliai).
  2. S u d a r a u Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę ir teikiu Savivaldybės tarybai svarstyti šiuos klausimus:

2.1. Dėl pritarimo Šiaulių rajono savivaldybės (Lietuvos Respublika) ir Dolynos miesto tarybos (Ukraina) bendradarbiavimo sutarčiai (sprendimo projektas Nr. TSP-249).

2.2. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T-30 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-277).

2.3. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 21 d. sprendimo Nr. T-176 ,,Dėl Pagalbos pinigų mokėjimo už tėvų globos netekusių vaikų globą (rūpybą) Šiaulių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-265).

2.4. Dėl pritarimo pirkti Kuršėnų šeimos namams butą, skirtą bendruomeniniams vaikų globos namams įsteigti (sprendimo projektas Nr. TSP-259).

2.5. Dėl patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai „Dirvonėnų bendruomenė“ (sprendimo projektas Nr. TSP-279).

2.6. Dėl patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai „Micaičių bendruomenė“ (sprendimo projektas Nr. TSP-229).

2.7. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-5 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir socialinio būsto, kaip būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-255).

2.8. Dėl Šiaulių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų pardavimo (sprendimo projektas Nr. TSP-230).

2.9. Dėl būsto pirkimo socialinio būsto fondo plėtrai Šiaulių rajone (sprendimo projektas Nr. TSP-241).

2.10. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės būsto nuomos sąlygų pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-234).

2.11. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T-18 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės 2022 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-242).

2.12. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-6 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos sudėties ir darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-246).

2.13. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 11 d. sprendimo Nr. T-304 ,,Dėl Viešame aukcione parduodamo Šiaulių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-252).

2.14. Dėl geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros objektų pirkimo (sprendimo projektas Nr. TSP-256).

2.15. Dėl geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros objektų pirkimo (sprendimo projektas Nr. TSP-263).

2.16. Dėl nuotekų šalinimo tinklų pirkimo Šiaulių rajono savivaldybės nuosavybėn (sprendimo projektas Nr. TSP-271).

2.17. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T-138 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės individualių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų kaupimo rezervuarų įsigijimo ir įrengimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-264).

2.18. Dėl papildomo balo suteikimo reitinguojant nacionalinio pėsčiųjų ir dviratininkų infrastruktūros plėtros plano objektus (sprendimo projektas Nr. TSP-274).

2.19. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-202 „Dėl Kriterijų, pagal kuriuos nustatoma, kada Šiaulių rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka yra nemokama, ir Šiaulių rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo ir atleidimo nuo jos mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-278).

2.20. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T-51 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių vykdymo sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-238).

2.21. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 17 d. sprendimo Nr. T-253 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės saugomų gamtos paveldo objektų paskelbimo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-270).

2.22. Dėl Savivaldybės saugomų gamtos paveldo objektų schemų patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-251).

2.23. Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis įgyvendinant Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centro projektą (sprendimo projektas Nr. TSP-267).

2.24. Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis įgyvendinant Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro projektus (sprendimo projektas Nr. TSP-268).

2.25. Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis įgyvendinant Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projektus (sprendimo projektas Nr. TSP-269).

2.26. Dėl leidimo įregistruoti biudžetinę įstaigą, Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatų ir struktūrinių teritorinių padalinių (bibliotekų) sąrašo patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-239).

2.27. Dėl Apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-266).

2.28. Dėl Šiaulių r. Bazilionų mokyklos-daugiafunkcio centro patikėjimo teise valdomo turto perdavimo Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokyklai (sprendimo projektas Nr. TSP-243).

2.29. Dėl Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus ir jų finansavimo šaltinių nustatymo (sprendimo projektas Nr. TSP-275).

2.30. Dėl Šiaulių r. Drąsučių mokyklos patikėjimo teise valdomo turto perdavimo Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijai (sprendimo projektas Nr. TSP-245).

2.31. Dėl Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus ir jų finansavimo šaltinių nustatymo (sprendimo projektas Nr. TSP-258).

2.32. Dėl Šiaulių r. Raudėnų mokyklos-daugiafunkcio centro patikėjimo teise valdomo turto perdavimo Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklai-daugiafunkciam centrui (sprendimo projektas Nr. TSP-235).

2.33. Dėl Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus ir jų finansavimo šaltinių nustatymo (sprendimo projektas Nr. TSP-257).

2.34. Dėl Upelio gatvės pavadinimo suteikimo Šiaulių rajono savivaldybėje, Bubių seniūnijoje, Lukšių kaime (sprendimo projektas Nr. TSP-254).

2.35. Dėl Beržynės ir Švendrelio gatvių pavadinimų suteikimo Šiaulių rajono savivaldybėje, Šiaulių kaimiškojoje seniūnijoje, Pailių kaime (sprendimo projektas Nr. TSP-236).

2.36. Dėl Rugių ir Kviečių gatvių pavadinimų suteikimo Šiaulių rajono savivaldybėje, Šiaulių kaimiškojoje seniūnijoje, Dainų kaime (sprendimo projektas Nr. TSP-240).

2.37. Dėl Gubernijos gatvės pavadinimo suteikimo Šiaulių rajono savivaldybėje, Kužių seniūnijoje, Lukšių kaime (sprendimo projektas Nr. TSP-237).

2.38. Dėl V. Montvilos gatvės pavadinimo keitimo į Milvydų gatvės pavadinimą Šiaulių rajono savivaldybėje, Kuršėnų miesto seniūnijoje, Kuršėnų mieste (sprendimo projektas Nr. TSP-250).

2.39. Dėl Kuršėnų miesto bendrojo plano keitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-244).

2.40. Dėl teisės atlikti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas suteikimo Šiaulių rajono savivaldybės administracijai ir Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centrui (sprendimo projektas Nr. TSP-272).

2.41. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019  m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-136 „Dėl Strateginio planavimo Šiaulių rajono savivaldybėje priežiūros komisijos sudarymo ir komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-276).

 2.42. Dėl uždarosios akcinės bendrovės Kuršėnų komunalinio ūkio nuostolių, patirtų teikiant pirčių paslaugas, kompensavimo (sprendimo projektas Nr. TSP-247).

 2.43. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo (sprendimo projektas Nr. TSP-248).

2.44. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 10 d. sprendimo Nr. T-298 „Dėl Šiaulių rajono verslo tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-253).

 2.45. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 8 d. sprendimo Nr. T-304 „Dėl Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-260).

 2.46. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 15 d. sprendimo Nr. T-299 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-261).

 2.47. Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2023 metais vykdomai veiklai, nustatymo (sprendimo projektas Nr. TSP-262).

 2.48. Dėl Šiaulių rajono gyventojų, kuriems yra sukakę 75 ir daugiau metų, nemokamo vežimo Šiaulių rajono reguliariais vietinio susisiekimo maršrutais (sprendimo projektas Nr. TSP-273).

2.49. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 21 d. sprendimo Nr. T-182 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-231).

2.50. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 8 d. sprendimo Nr. T-328 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-232).

2.51. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 9 d. sprendimo Nr. T-208 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-233).

2.52. Kiti klausimai, informacija.

 

Savivaldybės meras                                                                                                                                                                                        Antanas Bezaras

Informacija atnaujinta 2022-06-29 08:35