Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Skelbimai

SKELBIAMAS ŠIAULIŲ REGIONO STASIO ANGLICKIO PREMIJOS  KONKURSAS

2020-11-11 Dalintis

Šiaulių rajono savivaldybė kviečia regiono moksleivius bei jų mokytojus dalyvauti Stasio Anglickio premijos konkurse.

Stasio Anglickio premijos tikslas – skatinti Šiaulių regiono mokinių kūrybiškumą ir išsaugoti bei puoselėti poeto ir mokytojo Stasio Anglickio atminimą.

Premija skiriama kasmet Šiaulių regiono jauniesiems mokyklinio amžiaus poetams už brandžiausius poezijos kūrinius.

Konkursui gali būti pristatomi visi per pastaruosius metus sukurti poezijos kūriniai (eilėraščiai, poetinės miniatiūros, poemos, kiti, laikantis eiliuotos kalbos reikalavimų, sukurti kūriniai). Gali būti pateikiama papildoma medžiaga apie mokinio kūrybinius pasiekimus, jo laimėtas premijas, išleistas knygas.

Pretendentus premijai gauti turi teisę siūlyti mokyklos, visuomeninės organizacijos, literatų susivienijimai, literatų klubai, būreliai, mokytojai, taip pat ir patys autoriai. Premijos dydis - 400 eurų. Ji skirstoma pagal dvi amžiaus grupes: 200 eurų - V–IX klasių mokiniams ir 200 eurų X–XII klasių mokiniams.

Dalyviai komisijai darbus pristato iki š. m. gruodžio 1 d. į Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklą (Kapų g. 9, Kuršėnai) arba į Švietimo ir sporto skyrių (Montvilos g. 4, Šiauliai).

Konkurso nominantus renka penkeriems metams Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta ne mažiau kaip penkių narių Komisija, į kurios sudėtį įeina Savivaldybės administracijos Kultūros, Švietimo ir sporto skyrių, Šiaulių rajono mokyklų lietuvių kalbos mokytojų, Savivaldybės kultūros įstaigų ir Kuršėnų miesto seniūnijos atstovai.

Kontaktiniai asmenys:

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus

tel. (8-41) 52 36 96, el. p. tomas.vaitkus@siauliuraj.lt; vyriausioji specialistė Vitolda Dovidauskienė, tel. (8-41) 52 36 95,
el. p. vitolda.dovidauskiene@siauliuraj.lt

Šiaulių rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Margarita Pavilionienė, tel. (8-41) 43 99 03 
el. p. margarita.pavilioniene@siauliuraj.lt

Kultūros skyriaus informacija

Informacija atnaujinta 2020-11-11 15:42