Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Švietimo įstaigų naujienos

KURŠĖNŲ MENO MOKYKLOJE BAIGĖSI STIPRIŲJŲ IR TOBULINTINŲ MOKYKLOS VEIKLOS RODIKLIŲ, ASPEKTŲ IŠORINIS VERTINIMAS

2020-12-11 Komentarai (0) Švietimo įstaigų naujienos Dalintis
Švietimo įstaigų naujienos

Kuršėnų meno mokykloje baigėsi stipriųjų ir tobulintinų mokyklos veiklos rodiklių, aspektų išorinis vertinimas, kuris vykdomas vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo teikėjų veiklos įsivertinimo ir išorinio vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. T-298 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo teikėjų veiklos įsivertinimo ir išorinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Mokyklos išorinį vertinimą atliko Šiaulių r. administracijos direktoriaus G. Karklelio įsakymu paskirta vertinimo grupė: grupės vadovė – Nomeda Skliuderienė, išorės vertintoja. Nariai: Viktorija Lipskienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, išorinio vertinimo koordinatorė, Neringa Vaičiūtė-Gabalienė, Akmenės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, Vilma Gudzevičienė, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė. Vertinimo grupė per darbo savaitę, nuotoliniu būdu susipažino su Kuršėnų meno mokyklos neformaliojo vaikų švietimo kokybės rodiklių įsivertinimo rezultatais, mokyklos veikla, esamais mokyklos dokumentais, vykdomais aprašais, protokolais, tyrimų rezultatais, ugdymo rezultatų suvestinėmis, ugdytinių pažangos vertinimu, mokyklos aplinka, esamomis mokyklos svetainėmis ir kt. Mokyklos veikla buvo vertinama pagal penkias sritis. Vertintojų grupė nuotoliniu būdu išklausė mokyklos direktoriaus Ramūno Snarskio, direktoriaus pavaduotojos ugdymui Audronės Vaitekūnienės mokyklos veiklos pristatymą, tėvų, mokytojų, ugdytinių, socialinių partnerių atsiliepimus, vertinimus, pateikė rūpimus klausimus.

Šiandien, pagal reglamentą vertinimo komisija supažindino mokyklos bendruomenę su mokyklos išorinio vertinimo išvadomis. Jos džiuginančios. Visi 5 stiprieji veiklos rodikliai: 1-Ugdymosi tikslai, pasiekimai ir jų vertinimas ( 1 rodiklis- aukštas lygis, išskyrus 1.2 rodiklio aspektą, kurio vertinimas vidutiniškas lygis). 2-Asmenybės augimas, siejant ugdymą su gyvenimu.

8- NVŠ teikėjas yra atviras su kitais partneriais. 9- Ugdymo individualizavimas 9 rodiklis aukštas lygis, išskyrus 9.2. rodiklio aspektas- vidutiniškas lygis, tobulintinas aspektas), 11-Psichologinė aplinka- ( 11 rodiklis- aukštas lygis), taip pat Vertinimo grupė palinkėjo tobulinti šiuos rodiklių aspektus: aktyvinti bendruomenės ir tėvų įtraukimą į veiklų planavimą, sukurti mokykloje muzikinę ugdymo programą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, įrengti daugiau poilsio ir bendravimo zonų mokykloje.

        Šiaulių r. Kuršėnų meno mokyklos bendruomenė nuoširdžiai dėkoja: Šiaulių rajono savivaldybės merui Antanui Bezarui, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Direktoriui Gipoldui Karkleliui, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjai Juditai Šertvytienei, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojui Raimondui Galkui,  vyriausiajai specialistei Viktorijai Lipskienei, išorinio vertinimo grupei, už aukštą mokyklos veiklos įvertinimą. Dėkojame, savivaldybei, Šiaulių rajono švietimo paslaugų centro direktorei Vaidai Markauskienei, ekonomistei Evelinai Andrikaitienei, buhalterėms Linai Kiselienei,  Eigilei Šiukšterytei ir visam personalui, už puikų bendradarbiavimą tvarkant mokyklos lėšas, Šiaulių rajono savivaldybės Tarybos nariams, už priimamus sprendimus, socialiniams partneriams Šiaulių apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai, valdybos viršininkui Aidui Čepuliui ir valdybos viršininko pavaduotojui Gražvidui Butkui. Tai daugelio metų šaunaus pedagogų kolektyvo, mokyklos 1–osios muzikos mokyklos direktoriui Vygintui Ališauskui, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR VRM Pagėgių pasienio rinktinės Šiaulių pasienio užkardos vadui Sauliui Baltakiui ir vadybos konsultantui Vytautui Dabulskiui, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR VRM Pagėgių pasienio rinktinės bendruomenės pareigūnei Jūrevičiūtei- Šamonskė. Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklai, Lietuvos Akoreonų asociacijos veiklų koordinatorei Dangirai Goštaltavičiūtei, Šiaulių pagalbos tarnybos direktorei Rasai Piežienei, Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų pagrindinės mokyklos direktorei Daivai Jagminienei, Kuršėnų meno mokyklos mokiniams ir jų tėvams. , visa tai atsakingo darbo rezultatas. 2021 metais mokykla pasitiks savo veiklos 55-metį. Tai puiki dovana mokyklai jubiliejaus išvakarėse, kurią įpareigoja dirbti dar geriau, Kuršėnų meno mokykla taptų moderniu, bendradarbiaujančiu, kūrybišku Šiaulių rajono meninio ugdymo ir ugdymosi centru, atviru įvairių poreikių ir gebėjimų vaikams, jaunuoliams ir suaugusiems.

,,Niekuomet žmogus nėra toks gražus, koks jis yra kurdamas. Neiti į priekį – reiškia eiti atgal“. Vydūnas.

Kuršėnų meno mokyklos informacija

Informacija atnaujinta 2020-12-11 17:09

Komentarai

Vardas
El. paštas
Komentaras

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.

{{msg}}

{{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}} {{comment.name}}
{{comment.comment}}