Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Įgyvendinami projektai

VERSLO IR ŽEMĖS ŪKIO PLĖTRA
 

TURIZMAS IR KULTŪROS PAVELDAS

„Kuršėnų dvaro  sodybos (unikalus kodas 16057) tvarkybos darbai ir pritaikymas kultūros ir verslo poreikiams (I - as etapas)", Nr. 05.4.1-CPVA-R-302
„Savivaldybes jungiančios turizmo informacinės infrastruktūros plėtra Šiaulių regione", Nr. 05.4.1.-LVPA-R-821-61-0002
MIESTO IR KAIMO GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ VYSTYMAS IR PLĖTRA

Kompleksinis Kuršėnų m. daugiabučių namų gyvenamųjų kvartalų sutavrkymas 1 etapas", Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-61-0006

 

Kompleksinis Kuršėnų m. daugiabučių namų gyvenamųjų kvartalų sutvarkymas (II etapas)", Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-61-0009

„Meškuičių miestelio bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros kompleksiškas atnaujinimas“, Nr. 08.2.1-CPVA-R-908-61-0002

Ventos upės viešosios erdvės Kuršėnų mieste įrengimas ir pritaikymas bendruomeniniams ir verslo poreikiams", Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-61-0004

Gruzdžių miestelio bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros kompleksiškas atnaujinimas", Nr. 08.2.1-CPVA-R-908-61-0006

Viešosios infratsruktūros įrengimas Gilvyčių kaime", Nr. 20KI-KT-17-1-02297-PR001

Kairių miestelio bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros kompleksiškas atnaujinimas", Nr. 08.2.1-CPVA-R-908-61-0009

Pavenčių laisvalaikio zonos įkūrimas Kuršėnų mieste", Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-61-0012

„Šiaulių rajono Gegužių kaimo Vėtrungės gatvės dalies rekonstravimas“, Nr. 20KL-KS-19-1-08509-PR001

AUKŠTOS UGDYMO IR ŠVIETIMO PASLAUGŲ KOKYBĖS BEI JŲ PRIEINAMUMO UŽTIKRINIMAS

„Šiaulių rajono Gruzdžių gimnazijos pastato rekonstravimas", Nr. KKS-S-33(2016)

Šiaulių r. Ginkūnų lopšelio-darželio plėtra", Nr. 09.1.3-CPVA-R-705-61-0006

Šiaulių r. Pavenčių mokyklos - daugiafunkcio centro modernizavimas", Nr. 09.1.3-CPVA-R-724-61-0009

SOCIALINIŲ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO DIDINIMAS  

Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Šiaulių rajone", Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-01-0007
Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Šiaulių rajone", Nr. 08,1.1-CPVA-R-407-61-0009
„Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų plėtra Šiaulių rajone", Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-04-0007

MODERNIOS SUSISIEKIMO SISTEMOS PLĖTRA  

Eismo saugumo priemonių gerinimas Šiaulių rajone", Nr. 06.2.1-TID-R-511-61-0004
Šiaulių rajono pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra", Nr. 04.5.1-TID-R-516-61-0004
Kuršėnų miesto Kudirkos g., Tilvyčio g., Dambrausko g. ir Kapų g. rekonstrukcija, įrengiant eismo saugumo priemones", Nr. 06.2.1-TID-R-511-61-0005
VIEŠŲJŲ PASTATŲ MODERNIZAVIMAS

Žadžiūnų kaimo viešojo pastato ir jo aplinkos atnaujinimas ir pritaikymas vietos gyventojų poreikiams", Nr. 20KI-KS-18-1-01863-PR001

Raudėnų mokyklos-daugiafunkcio centro II korpuso pritaikymas vietos gyventojų poreikiams", Nr. 20KI-KS-19-1-00799-PR001

DARNIOS IR ŠVARIOS APLINKOS UŽTIKRINIMAS

Makrofitų biomasės šalinimas Kairių ežere ir priekrantėse", Nr. 05.3.1-APVA-V-012-01-0002

Šiaulių rajono kraštovaizdžio vietovių tvarkymas, II etapas", Nr. 05.5.1-APVA-R-019-61-0010

EFEKTYVAUS, GYVENTOJŲ POREIKIUS ATITINKANČIO, VIEŠOJO VALDYMO UŽTIKRINIMAS
 

Informacija atnaujinta 2020-09-03 15:18