Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Skelbimai

KVIETIMAS DALYVAUTI ŠIŲ METŲ ŠIAULIŲ RAJONO IR KURŠĖNŲ MIESTO GYVENTOJŲ BENDRUOMENIŲ REMIAMOSE VEIKLOSE

2020-05-20 Dalintis

Informuojame, kad nuo 2020 m. gegužės 25 d. iki birželio 15 d.  skelbiamas prašymų skirti lėšų iš Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių veiklos rėmimo projektinėms veikloms remti (toliau - Bendruomenių prašymai) priėmimas. 

Bendruomenių prašymus rekomenduojame teikti el. paštu priimamasis@siauliuraj.lt , pasirašant elektroniniu parašu.

Bendruomenių prašymai pildomi, priimami, svarstomi ir lėšos išmokamos, vadovaujantis Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių veiklos rėmimo nuostatais (toliau – Nuostatai), patvirtintais Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Nr. T-246 „Dėl Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių veiklos rėmimo nuostatų patvirtinimo”.

Bendruomenės prašymus gali teikti Nuostatuose nurodytoms veikloms remti, kurios išdėstomos prioritetų eiliškumo tvarka:

  • bendruomenių projektams, skatinantiems verslo aplinkos plėtrą, gyventojų iniciatyvumą, ugdantiems partnerystę ir bendruomeniškumą, kuriantiems patrauklią ir patogią gyvenamąją aplinką rajone finansuoti;
  • bendruomenių, bendruomenes vienijančių asociacijų ar VVG, kurių veikloje dalyvauja Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje veikiančios bendruomenės, dalyvavimui mokymuose, konferencijose, sąskrydžiuose ir kt. išlaidoms finansuoti;
  • bendruomenių, bendruomenes vienijančių asociacijų ar VVG, kurių veikloje dalyvauja Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje veikiančios bendruomenės, atributikai (vėliava, herbas, informacinė iškaba su bendruomenės pavadinimu ir kt.) įsigyti;
  • bendruomenių vykdomiems projektams, kurie papildomai pritraukia lėšų iš įvairių fondų bei kitų finansavimo šaltinių iš dalies finansuoti ;

Pateikiami dokumentai:

  • išsamiai aprašytas prašymas skirti lėšų projektui įgyvendinti;
  • bendruomenės įregistravimo pažymėjimo, įstatų, veiklos rūšies kopijas;
  • visuotinio bendruomenės narių susirinkimo dėl projekto poreikio protokolo kopiją;
  • dokumentų, patvirtinančių pareiškėjo dalyvavimą kituose projektuose iš kitų fondų, kopijas, kaip prašymas pateiktas pagal Nuostatų 10.4 punktą.

Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių veiklos rėmimo nuostatai 

 

Ekonomikos ir verslo plėtros vyr. specialistė

Irena  Eigirdienė
 

Informacija atnaujinta 2020-05-21 13:48