Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Skelbimai

ŠIAULIŲ RAJONO GEGUŽIŲ KAIMO VĖTRUNGĖS GATVĖS REKONSTRAVIMO TECHNINIS PROJEKTAS (PROJEKTO KOREGAVIMAS)

2020-05-15 Dalintis
  1. Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės: Vėtrungės g., Šiaulių raj. Gegužių k. Koordinatė: X= 6195420, Y= 454532;
  2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta). Rengiant pastato (jo dalies) projektinius pasiūlymus, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija privaloma: Statinys – Vėtrungės g., nesudėtingas statinys (II grupė), statinio pagrindinė naudojimo paskirtis – susisiekimo komunikacijos: gatvė.
  3. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas). Jei projektinių pasiūlymų autorystė priklauso fizinių asmenų grupei – statinio architektų (autorių) vardai, pavardės, elektroninio pašto adresai):

UAB „Šiaulių hidroprojektas“  projekto vadovas G. Leščinskas, gintaras.hidro@gmail.com, tel. +370 614 65 959.

  1. Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris): Šiaulių rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 263, LT-76337 Šiauliai, tel. 8 41 596642, el. paštas prim@siauliuraj.lt.
  1. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos. Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti iki 2020-05-28 Šiaulių rajono savivaldybės svetainėje www.siauliuraj.lt
  1. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: pasiūlymai dėl projektinių pasiūlymų teikiami el. paštu gintaras.hidro@gmail.com, UAB „Šiaulių hidroprojektas“, Aušros al. 29A, 76300, Šiauliai, iki 2020-05-28 bei viešo susirinkimo metu.
  1. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas): Valstybei paskelbus ekstremaliąją situaciją ir uždraudus renginius uždarose patalpose, visi svarstymai (rengiant viešus projektinių pasiūlymų svarstymus ir teritorijų planavimo dokumentų viešus svarstymus), jeigu nėra galimybės jų atidėti, galibūti organizuojami tik internetinės vaizdo transliacijos būdu, užtikrinant tiesioginę vaizdo, garso transliaciją ir jos įrašą, jį išsaugant ir, esant poreikiui, sudarant galimybę valstybinę priežiūrą įgyvendinantiems subjektams  gauti prie jo prieigą su galimybę jo peržiūrai.

Viešų projektinių pasiūlymų svarstymas vyks tiesioginės vaizdo transliacijos būdu 2020-05-28 17:00-18:00.  Nuoroda į tiesioginę vaizdo transliaciją bus pateikiama Šiaulių rajono savivaldybės svetainėje.

Nuoroda: https://us04web.zoom.us/j/4609078335?pwd=ek1YT3hsall6d0tEOW9DRW5Ha09Bdz09

Informaciją pateikė UAB „Šiaulių hidroprojektas“ projekto vadovas Gintaras Leščinskas.

PRIDEDAMA:

  1. Projektiniai pasiūlymai
  2. Vaizdinė medžiaga
  3. Grafinė dalis

Informacija atnaujinta 2020-05-15 09:05