Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Bendruomeninės veiklos rėmimas iš Savivaldybės biudžeto

ATASKAITŲ FORMOS:

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA  (Forma Nr. 2)

 SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ PAGRINDŽIANČIŲ DOKUMENTŲ REGISTRAS (5 PRIEDAS)

 PROJEKTO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA (4 PRIEDAS)


 

PARAIŠKA ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR KITŲ JURIDINIŲ BEI FIZINIŲ ASMENŲ FINANSAVIMUI IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO GAUTI (1 PRIEDAS) 


TEISINĖ INFORMACIJA

Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas

Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas

Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 26 d. įsakymas Nr. A-962 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO KAIMO IR KURŠĖNŲ MIESTO GYVENTOJŲ BENDRUOMENIŲ PRAŠYMŲ IR PARAIŠKŲ VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO"

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. BALANDŽIO 12 D. ĮSAKYMO NR. A-627 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR KITŲ JURIDINIŲ BEI FIZINIŲ ASMENŲ PRAŠYMŲ IR PARAIŠKŲ VERTINIMO KOMISIJŲ DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO" PAKEITIMAS  (2021-06-23 ĮSAKYMAS NR. A-1175)

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. KOVO 30 D. SPRENDIMAS NR. T-80 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR KITŲ JURIDINIŲ BEI FIZINIŲ ASMENŲ FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ARCHYVAS

2021 m. archyvas

2020 m. archyvas 

Informacija atnaujinta 2022-01-12 13:19